مؤسسة المنار للتجهيزات الكيماوية
Name: مؤسسة المنار للتجهيزات الكيماوية
Name Arabic:
Phone Number: (06) 4655894
Email:
Governate:
Area Info:
Governate Arabic:
Area Arabic:
Category English:
Category Arabic: القطاع العقاري
SubCategory Arabic: مواد خام-مواد اولية للصناعة-
SubCategory English:

موسى عطاالله مرعي هواش
 Leave a comment
Commenter's name
(Your Name)
Comment Subject
Comment Body